Gegevensbescherming

Informatie inzake gegevensbescherming

A. Algemene informatie inzake gegevensbescherming bij ZenJob
1. Deze informatie is van toepassing op onze website
Deze informatie inzake gegevensbescherming geldt voor de verwerking van persoonsgegevens bij oproeping en gebruik van de website “zenjob.nl“ alsmede van de daarvoor opvraagbare diensten en functies.

2. Contactgegevens
Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming op deze website is ZenJob GmbH, Stromstraße 15, 10551 Berlin. Onze Functionaris Gegevensbescherming kun je per e-mail bereiken op:

E-Mail: [email protected]
Herting Oberbeck Datenschutz GmbH
Hallerstr. 76, 20146 Hamburg
https://www.datenschutzkanzlei.de

B. Gegevensverwerking bij het oproepen van onze website
1. Logfiles
Wanneer de website opgeroepen wordt, verzamelen wij zogenaamde toegangsgegevens en slaan deze in een logbestand (zogenaamde logfile) op. Onder deze toegangsgegevens valt ook jouw IP-adres. Daarnaast worden in het logbestand de naam van de door jou opgevraagde website, het opgeroepen bestand, de datum en het tijdstip van de opvraging, de verstuurde hoeveelheid gegevens en de melding van de geslaagde opvraging, het browsertype met de versie daarvan, het besturingssysteem, de zogenaamde referrer URL (de vooraf bezochte site) alsmede de aanvragende provider opgeslagen. Wij leggen dergelijke technische informatie alleen vast ter beveiliging van onze technische infrastructuur en om ervoor te zorgen dat je de internetpagina correct te zien krijgt (art. 6 lid 1 sub f AVG).

Onze webservers hosten wij bij de firma Cloudflare, Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107. De samenwerking is gebaseerd op een overeenkomst inzake opdrachtverwerking met de firma Cloudflare, Inc.

De logfiles, en dus ook het IP-adres dat daarin is opgeslagen, worden uiterlijk tien dagen nadat ze verzameld zijn, automatisch gewist. De terbeschikkingstelling van de bovengenoemde persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel voorgeschreven. Echter zonder deze gegevens zijn eventueel de dienstverlening en het functioneren van onze website niet gegarandeerd of zijn sommige diensten en services niet of beperkt beschikbaar.

3. Cookies
Voorwerp en doel van de gegevensverwerking
Roept een gebruiker onze webpagina’s op, dan worden er cookies op het desbetreffende apparaat van de gebruiker (laptop, tablet, smartphone of PC) geplaatst. De cookies hebben verschillende functies. Zogenaamde „noodzakelijke cookies“ zijn dringend nodig om de basisfuncties van de webpagina te laten functioneren. De gegevensverwerking met behulp van deze cookies vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. Zogenaamde “preferente cookies” zijn nodig om bepaalde gebruikersinstellingen (bijv. taal, cookie-instellingen) op te slaan die dienen om comfortabeler te surfen en om optimaal gebruik te maken van onze website. De gegevensverwerking met behulp van deze cookies vindt eveneens plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. In zoverre beschouwen wij de tegengestelde belangen in balans als er met behulp van deze cookies geen tracking plaatsvindt of gebruikersgedrag wordt geëvolueerd.

Zogenaamde “statistische cookies” analyseren het gebruikers- en bezoekersgedrag op onze website. Met behulp van deze cookies kunnen (in de regel anonieme) profielen opgesteld worden om onze aanbiedingen en dienstverlening te optimaliseren en aan de voorkeuren van onze bezoekers en Talents aan te passen. Met behulp van zogenaamde “marketing cookies” kunnen wij op onze eigen webpagina’s of op webpagina’s van derden gepersonaliseerde reclame laten zien die aan de hand van de voorkeuren en het surfgedrag van de bezoekers (geautomatiseerd) geselecteerd wordt. Om gebruik te mogen maken van de statistische en marketing cookies is uw voorafgaande toestemming nodig, en het gebruik van de cookies vindt daarmee plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG.

Overzicht van de cookies, duur van de opslag en wissen
Details omtrent de op de website gebruikte cookies, de aanbieders van deze cookies, het specifieke doel dat de cookies vervullen, kun je vinden in de Instellingen gegevensbescherming. Je kunt daarmee de toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde intrekken zonder dat de rechtmatigheid ervan die op grond van de toestemming tot aan de intrekking bestaat, hierdoor aangetast wordt. Het beschikbaarstellen van de bovengenoemde persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel voorgeschreven.

4. Consent-tool
Voor het beheren van de op onze website gebruikte cookies alsmede voor de mogelijkheid voor onze bezoekers om in te stemmen met het gebruik van deze cookies of om de opslag ervan op te heffen, gebruiken wij „Cookiebot“, een tool van het bedrijf Cybot A/S (Cybot), Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken. Geef je je toestemming voor het gebruik van op zichzelf staande cookies, dan worden het (geanonimiseerde) IP-adres van de bezoeker, de datum en het tijdstip van de toestemming, de user-agent van de browser, onze URL alsmede een anonieme, random en versleutelde key naar Cybot gestuurd. De versleutelde key en de cookie-status worden op jouw apparaat opgeslagen om bij toekomstig oproepen van pagina’s de daarbij passende cookie-status te genereren. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub c AVG, omdat wij er wettelijk o. a. toe verplicht zijn om voor bepaalde cookies om je toestemming te vragen en omdat wij je de mogelijkheid moeten geven om de cookies eenvoudig te wissen. De huidige status van de cookie-instellingen vind je hier:

Uw instemming met het gebruik van cookies geldt voor het/de volgende domain(s): zenjob.nl

Uw actuele status: cookies toelaten (noodzakelijke, preferente, statistische, marketing).

Wijzig je/uw toestemming | Trek je/uw toestemming in.

5. Webanalyse-tools (statistische doeleinden)
Op onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde tracking-, respectievelijk webanalyse-tools met behulp waarvan wij het gebruikersgedrag van de websitebezoekers kunnen evalueren en onze aanbiedingen op grond daarvan kunnen optimaliseren. Met behulp van deze tools en de daarbij gebruikte cookie kan bijv. onderzocht worden hoe en waarvandaan de bezoekers op onze site komen, welke gebieden op een website bijzonder vaak opgezocht worden en hoe vaak en hoe lang welke subpagina’s en categorieën bekeken worden. Bovendien kunnen wij vaststellen welke zoekbegrippen en websites de gebruiker ingevoerd heeft en beoordelen welke informatie of aanbiedingen het meest gevraagd zijn. Het doel is om met behulp van de hierbij verkregen inzichten onze aanbiedingen en ons optreden op het web gebruiksvriendelijk vorm te kunnen geven en onze reclame en aanbiedingen doelgerichter aan onze klanten, bezoekers en geïnteresseerden aan kunnen bieden. Rechtsgrondslag is op dit punt art. 6 lid 1 sub a AVG. Je kunt ook hier de toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde intrekken zonder dat de rechtmatigheid ervan die op grond van de toestemming tot aan de intrekking bestaat, hierdoor aangetast wordt.

Op het gebied van de web- en gebruikersanalyse werken wij met professionele dienstverleners samen die voor ons in onze opdracht (en in het geval van uw toestemming) gebruikersstatistieken opstellen. Grondslag van deze contractuele relatie is o. a. de verplichting van de aanbieders dat zij speciale voorzieningen ter bescherming van uw gegevens getroffen hebben en alle persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies verwerken (art. 28 AVG, respectievelijk op basis van de zogenaamde standaardcontractbepalingen van de EU).

De details van de aanbieders in dit verwerkingsproces kun je vinden in je Instellingen gegevensbescherming.

6. Remarketing-tools (marketing)
Op onze website wordt daarnaast gebruik gemaakt van zogenaamde remarketing-tools. Met behulp van deze tools kunnen wij gepersonaliseerde reclame op onze websites tonen of laten tonen, die aan de hand van de voorkeuren van de bezoekers (geautomatiseerd) geselecteerd wordt. Technisch vindt de reclame-tracking in de regel plaats via reclame-ID’s, waarbij o. a. via cookies door de aanbieders van reclamenetwerken profielen van gebruikers aangemaakt worden en bij oproepen van een website op basis van het cookie-profiel het tonen van de reclame ingeschakeld wordt. Door zulke remarketing-aanbiedingen kunnen aan een gebruiker interessante aanbiedingen getoond worden. Vaak wordt de tracking ook via zogenaamde browser fingerprints uitgevoerd waarbij van informatie zoals de individuele instelling van de beeldschermresolutie, kleurenverzadiging, tijdzone en geïnstalleerde plug-ins gebruik wordt gemaakt om gebruikers respectievelijk gebruikersgroepen te herkennen.

Met behulp van de remarketing-tools kunnen wij ons aanbod gerichter aan onze klanten, bezoekers en geïnteresseerden aanbieden en bovendien met de getoonde reclames geld verdienen. Daarnaast kunnen wij aan de hand van het gedrag van de gebruikers vaststellen welke gebieden van onze website eventueel voor de bezoekers van speciaal belang zijn om doelgericht reclame in te voegen. Rechtsgrondslag op grond van het gebruik van de noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 sub a AVG, reden waarom wij ook hier vooraf om uw instemming vragen.

De details van de aanbieders in dit verwerkingsproces kun je vinden in je Instellingen gegevensbescherming.

7. Fonts, API’s en CDN
c. Google Fonts
Voor onze webpagina maken wij, om de lettertypes uniform te houden, gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (Google) ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct te tonen. Hiervoor moet de browser die je gebruikt verbinding met de servers van Google maken. Hierdoor krijgt Google er kennis van dat via jou IP-adres onze website opgeroepen is. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats ten behoeve van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts kun je vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacy statement van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

d. Cloudfront
Onze website maakt gebruik van het Content Delivery Network (CDN) Cloudfront, een dienst van Amazon Web Services Inc. (AWS), 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 (USA). Dit CDN stelt duplicaten van gegevens ter beschikking aan een website op diverse over de hele wereld geplaatste AWS-servers. Daarmee wordt bereikt dat de website sneller laadt, en dat er een grotere veiligheid wat betreft uitval en een grotere bescherming tegen gegevensverlies wordt bereikt (art. 6 lid 1 sub f AVG). Door deze oproeping wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals bijv. uw IP-adres) aan servers van Amazon naar het buitenland binnen de EU gestuurd en daar opgeslagen. Meer over de maatregelen ter bescherming van de gegevens van Amazon Web Services vind je op: https://aws.amazon.com/de/privacy/.

e. jQuery
Op onze internetpagina’s gebruiken wij daarnaast de Javascript-bibliotheek jQuery om eveneens de laadsnelheid van onze website te verhogen (art. 6 lid 1 sub f AVG). Aanbieder is de zogenaamde CDN van Google. Mocht uw browser geen kopie in de cache opgeslagen hebben of om een andere reden het bestand van de Google CDN downloaden, dan worden er weer gegevens van uw browser naar Google verstuurd. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kun je vinden in de verklaringen inzake gegevensbescherming van Google die thans opgevraagd kunnen worden: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7.4 Als wij uw persoonsgegevens doorgeven (bijvoorbeeld aan een dienstverlener) naar een land buiten de Europese Economische Ruimte dan treffen wij passende waarborgen om een adequaat beschermingsniveau te bewerkstelligen. Voor zover er persoonsgegevens worden doorgegeven naar de USA geldt het volgende. Nadat het Privacy Shield op 16 juli 2020 ongeldig was verklaard, hebben wij en de betreffende derde partijen zogeheten Standard Contractual Clauses (modelovereenkomsten) gesloten die de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie regelen. Informatie over de modelovereenkomsten van de Europese Unie vind je hier: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:NL:PDF en informatie over de adequaatheidsbeslissingen vind je hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu.

B. Gegevensverwerking bij sollicitatie als Talent
Details over de hoeveelheid en het doel van gegevensverwerking in het kader van een sollicitatie als Talent vind je hier.

C. Gegevensverwerking bij samenwerking met een partneronderneming
Details over het doel van de gegevensverwerking in het kader van een registratie als partneronderneming en de hoeveelheid van de daarbij verwerkte persoonsgegevens vindt u hier.

D. Sociale media en Fanpages
Wij zijn actief aanwezig op meerdere onlineplatforms en sociale netwerken ten behoeve van interactie met potentiële of bestaande klanten of Talents en om met geïnteresseerden en gebruikers van gedachten te wisselen of reclame te maken voor aanbiedingen en dienstverlening. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:

Aanbieders Details omtrent aanbieders & gegevensbescherming
Facebook, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland https://www.facebook.com/about/privacy
Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA http://instagram.com/about/legal/privacy/
Twitter, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization,.
LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out,
XING, XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Denk eraan dat in geval van interactie via de bovengenoemde media er ook gegevens buiten de ruimte van de Europese Unie verwerkt kunnen worden, waarbij de aanbieders zich verplicht hebben om zich te houden aan de gegevensbeschermingstandaarden van de EU. Voorts worden de gegevens van de gebruikers in de regel voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden verwerkt. Zo kunnen er bijv. uit het gebruiksgedrag en de daaruit blijkende interesses van de gebruikers gebruiksprofielen opgemaakt worden. De gebruiksprofielen kunnen weer gebruikt worden om bijv. reclame binnen en buiten de platforms te tonen die vermoedelijk overeenkomt met de interesses van de gebruikers.

Onze Fanpages (bijv. op Facebook) exploiteren wij in zogenaamde gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met de aanbieders. In het kader van de interactie via onze Fanpage krijgen wij (van Facebook) statistische gegevens over het gebruik van onze Fanpages. Hieronder vallen bijv. gegevens over interacties, likes, commentaren of samengevatte informatie en statistische gegevens (bijv. over de leeftijd of herkomst van onze followers), die ons helpen om iets over de interacties met onze site te weten te komen. Nadere informatie over soort en hoeveelheid van deze statistische gegevens hiervan kun je wat Facebook betreft vinden in de Verklaringen over paginastatistieken van Facebook en wat betreft de desbetreffende verantwoordelijkheden in het Addendum bij de Facebookpagina-insights. Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG.

Op gegevens die door een aanbieder (bijv. Facebook) daarbij onder diens eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de eigen gebruiksvoorwaarden van Facebook verwerkt worden, hebben wij geen invloed. Wij wijzen erop dat bij het bezoeken van een Fanpage gegevens van uw gebruiksgedrag door Facebook en door de Fanpage naar Facebook doorgestuurd worden. Nadere informatie hierover kun je vinden in de bovengenoemde Verklaringen inzake gegevensbescherming van Facebook.

Voor zover wij bij de exploitatie van de Fanpage over persoonsgegevens van jou beschikken, komen jou daarvoor de in deze verklaring genoemde rechten toe. Mocht je daarnaast nog aanspraak op andere rechten jegens Facebook willen doen gelden, dan kan je je via deze link rechtstreeks tot Facebook richten. Facebook kent de details omtrent het technisch runnen van de Fanpage en de daarmee verbonden gegevensverwerking als ook de concrete doelen van de gegevensverwerking, en kan dienovereenkomstige maatregelen uitvoeren wanneer je van je rechten gebruik maakt.

E. Je rechten
Je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. . Daarnaast heb je het recht op rectificatie van persoonsgegevens over jou, wissen van persoonsgegevens over jou en beperking van de gegevensverwerking, alsmede het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens respectievelijk om de toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken of om overdracht van gegevens te vorderen. Alle verzoeken om informatie, aanvragen van gegevens, intrekkingen of bezwaren met betrekking tot gegevensverwerking kun je per e-mail richten aan [email protected] of aan onze Functionaris Gegevensbescherming. Daarnaast heb je nog het recht om je in geval van schendingen van de privacy tot een toezichthoudende instantie te wenden.

Verklaringen inzake bijzonder recht van bezwaar
Je hebt daarnaast het recht om, op grond van redenen die voortvloeien uit jouw bijzondere situatie, te allen tijde op grond van art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die jou betreffen, die o. a. uit hoofde van art. 6 lid 1 letter e of f AVG plaatsvindt,. Wij zullen de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij wij dringende beschermwaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven jouw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Wanneer je van je recht op bezwaar gebruik wenst te maken, volstaat eveneens een e-mail naar [email protected] of naar onze Functionaris Gegevensbescherming.

Informatie inzake gegevensbescherming
C. Algemene informatie inzake gegevensbescherming bij ZenJob
Deze informatie is van toepassing op Talents
Deze informatie inzake gegevensbescherming geldt voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met je sollicitatie als Talent en als Talent werkzaam bij ons (m/v/d).

Contactgegevens
Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming in het kader van je sollicitatie en arbeidsovereenkomst is ZenJob GmbH, Stromstraße 15, 10551 Berlin, e-mail: [email protected] Onze Functionaris Gegevensbescherming kun je per e-mail bereiken op: [email protected]

D. Gegevensverwerking bij sollicitatie als Talent en als Talent werkzaam bij ons
Betrokken gegevens: Persoonsgegevens die je ons in het kader van de sollicitatieprocedure ter beschikking stelt. Hieronder vallen onder meer jouw inloggegevens (voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord) alsmede gegevens inzake inschrijving(en) voor studie(s), gegevens dienstverband(en) en evt. gegevens uit je CV, uit de bijlagen daarbij alsmede uit je sollicitatiebrief, en vervolgens de in het kader van het Onboarding-proces als werknemer te verstrekken Talent-gegevens zoals je adres, geboortedatum en geboorteplaats en andere persoonlijke informatie, identificatie- en verificatiegegevens, fiscaalrechtelijke gegevens, gegevens over gewerkte uren, (sociale) verzekeringsgegevens, gegevens over arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden of arbeidsongevallen, salaris- en afrekeningsgegevens of andere financiële informatie. .

Doel van de verwerking: Uitvoering van de Talent-procedure alsmede evaluatie van de vakbekwaamheid voor de uitgeschreven betrekking (art. 6 lid 1 sub b AVG ). De sollicitatiegegevens verwerken wij om vast te stellen of je bij de vereiste profielen van onze opdrachtgever (onderneming, dienstverlener) past (art. 6 lid 1 sub b en/of f AVG). Daarnaast dienen bepaalde persoonsgegevens te worden verzameld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als werkgever, zoals het voeren van een deugdelijke (salaris, personeels- en uren-) administratie, het voldoen aan identificatie- en verificatieverplichtingen, het voldoen aan de verplichtingen van de Belastingdienst of het UWV en/of andere instanties, de naleving van onze loondoorbetalings- en re-integratieverplichtingen bij arbeidsongeschiktheid, of het voldoen aan registratie- en informatieverplichtingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden of arbeidsongevallen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Categorieën ontvangers: De documenten die betrekking hebben op de sollicitatie als Talent worden intern alleen aan de afdelingen doorgegeven die deze voor de beoordeling van de sollicitatie en voor de aanstelling nodig hebben. Zenjob kan jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de (arbeids)overeenkomst (bijvoorbeeld betaling via de bank), of omdat Zenjob bepaalde verwerkingsactiviteiten voor de hiervoor besproken doeleinden geoutsourcet heeft aan een verwerker (bijvoorbeeld een salarisadministratiekantoor), of omdat ze daartoe verplicht is op grond van de wet (bijvoorbeeld: verstrekken van informatie aan de Belastingdienst, bedrijfsarts, UWV of een andere instantie).

Wij sturen jouw e-mailadres en naam in geval van een acceptatie naar de opdrachtgever, voor zover je ons hiervoor je toestemming hebt gegeven. Nadat hij de documenten die betrekking hebben op de sollicitatie ontvangen heeft, is de desbetreffende opdrachtgever zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk en is daarom verantwoordelijk voor de verdere verwerking van je persoonsgegevens.

Verzending naar een derde land: Doorgeven van gegevens door ons naar een land buiten de EU/EER vindt niet plaats.

Duur opslag gegevens: Voor het geval dat wij geen betrekking of passende betrekking bij onze opdrachtgevers kunnen vinden en je sollicitatie moeten afwijzen, slaan wij je gegevens hoogstens voor de duur van 4 weken na een afwijzing van de sollicitant op.

Mocht je erin toegestemd hebben dat je opgenomen wordt in de Talent-pool, dan slaan wij je gegevens op totdat je die toestemming intrekt, maximaal echter voor de duur van één jaar na je inschrijving. Na afloop van dit jaar vragen we je ieder jaar opnieuw toestemming om jouw gegevens weer voor één jaar te bewaren.

Voor het overige slaan wij je Talent-gegevens voor de duur van je dienstverband op, tenzij een wettelijke bewaartermijn van toepassing is op basis waarvan Zenjob is vereist jouw gegevens langer op te slaan of dit langer noodzakelijk is bijvoorbeeld bij lopende procedures of (dreigende) geschillen, of anders maximaal zolang er een Talent-profiel bij ons voorhanden is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt thans geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

C. Je rechten
Je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. . Daarnaast heb je het recht op rectificatie, wissen en beperking van de gegevensverwerking, alsmede het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens resp. om de toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken of om overdracht van gegevens te vorderen. Alle verzoeken om informatie, aanvragen van gegevens, intrekkingen of bezwaren met betrekking tot gegevensverwerking kun je per e-mail richten aan [email protected] of aan onze Functionaris Gegevensbescherming. Daarnaast heb je nog het recht om je in geval van schendingen van de privacy tot een toezichthoudende instantie te wenden.