AI professor
3d rendering cyborg teacher teaching with empty blackboard

Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken uit ons leven: of het nu gaat om spraakassistenten of om de analyse van grote hoeveelheden gegevens. Wat minder bekend is, is dat er nu zelfs “AI-professoren” zijn. De software kan niet alleen inspelen op jouw individuele behoeften als student, maar zich ook aanpassen aan je vaardigheidsniveau en leersnelheid.

Maar wat zijn de vereisten voor een AI-professor en over welke vaardigheden en eigenschappen moet hij of zij beschikken? We hebben onlangs een enquête naar onze Talenten gestuurd. Velen van hen hebben deelgenomen en bijgedragen aan een verbazingwekkend resultaat.

In de enquête werd gevraagd naar een breed scala van kwaliteiten die een professor kan inbrengen: van betrouwbaarheid, vriendelijkheid en empathie tot open staan voor suggesties, het aanmoedigen van teamwork en het gebruik van verschillende onderwijsmethoden.

De huidige studie werd uitgevoerd door een student als onderdeel van zijn Masterproef. Het project is ontstaan naar aanleiding van een studie die zijn promotor in 2018 heeft uitgevoerd. In die tijd werden dezelfde variabelen bevraagd, maar in relatie tot echte professoren. Dit biedt de gelegenheid om de verwachtingen van de studenten te vergelijken.

Hoe belangrijk is de menselijke component voor studenten?

Hoe belangrijk is de menselijke component voor studenten?

Minder humor, maar meer deskundigheid

De belangrijkste eisen die de studenten aan een “computerprofessor” stelden, waren een hoge mate van deskundigheid op onderwijsgebied, betrouwbaarheid, eerlijkheid en goede bereikbaarheid.. Daarentegen vonden de meeste respondenten humor geen bijzonder belangrijke eigenschap voor een “AI-professor”.

Betrouwbaarheid stond in de top 3 van kwaliteiten voor beide vormen van hoogleraarschap. Onbeantwoorde mails en huiswerk dat te laat wordt beoordeeld, leiden vaak tot frustratie. Betrouwbaarheid is daarom een zeer belangrijke vereiste voor studenten.

De studenten vonden daarentegen “een hoog niveau van deskundigheid buiten het onderwijsveld” onbelangrijk voor beide professoren. De situatie is vergelijkbaar voor het punt “bevordert teamwork” of hulp bij loopbaanoriëntatie. Deze drie “onbelangrijke” punten golden zowel voor de AI-professor als de echte professor.

Eerlijkheid, respect en betrouwbaarheid zijn allemaal kwaliteiten die waarschijnlijk meer aan mensen worden toegeschreven en daarom waarschijnlijk een meer ondergeschikte rol spelen. Ondertussen moet de AI geprogrammeerd worden om een hoog niveau van deskundigheid te hebben en de studenten echt iets te leren.

Kortom: de eisen voor een AI-professor verschillen niet veel van die voor een echte professor. Betrouwbaarheid en eerlijkheid spelen altijd een grote rol. Makkelijk toegankelijkheid is ook belangrijk, evenals een logische structuur in het onderwijs. De ontwikkeling van een “computerprofessor” of een AI aan de universiteit kan dus in principe worden gebaseerd op de kenmerken en het gedrag van professoren van vlees en bloed.

Wil je meer over dit thema weten? Een samenvatting van de resultaten vind je in de wetenschappelijke databank ResearchGate.

Terug naar het overzicht